Coaching & Treningi Transformacji 
Emilia Ślimko

Połączenie potrzeb ludzi, ochrona zasobów naturalnych oraz działalność ograniczająca ślad węglowy to wyzwania przed jakimi obecnie stają firmy i organizacje na całym świecie. Prowadzę mentoring, warsztaty, szkolenia i treningi dla zespołów, które chcą rozwijać się na ścieżce transformacji kultury pracy oraz w stronę zrównoważonych modeli działania. W swojej pracy łączę transformację zespołu oraz zrównoważony rozwój. 

 

Moje specjalizacje:

 

 • Transformacja zespołu: odkrycie głębokiej motywacji do wspólnego działania  i dla większych celów, uznanie wewnętrznych zasobów jednostek jako potencjału rozwoju zespołu i kreatywności, ewolucyjne widzenie feedbacku, tworzenie warunków pracy
  i współpracy między ludźmi na miarę ich potrzeb i świadomości (paradygmat Ewolucyjnego Turkusu), adaptacja do wyzwań współczesności.

 

 • Zrównoważony rozwój: środowiskowa i społeczna problematyka związana ze zmianami klimatu, sprawiedliwa transformacja, społeczna odpowiedzialność biznesu, zanieczyszczenie powietrza, koncepcja gospodarki cyrkularnej, głęboka adaptacją do kryzysu klimatycznego. Promuję wartości ekologii głębokiej oraz ekonomii opartej na wartościach. 

 

Oferta:

 

 • Mentoring w zakresie zrównoważonego rozwoju dla organizacji i firm

  Zmiana strategii organizacji/firm i funkcjonowania zespołów w stronę nowej kultury odpowiedzialności i współpracy, z uwzględnieniem wyzwań środowiskowych i społecznych.
  Forma: warsztaty, konsultacje.

 

 • Transformacyjna siła konfliktu i chaosu w grupie 

  Wykorzystanie sytuacji konfliktowych jako napędu ewolucji zespołu. 

      Forma: warsztaty, mediacja.
 

 • Nowa kultura feedbacku 

  Trening dawania i przyjmowania informacji zwrotnej jako metody szybkiego uczenia się. Nowe rozumienie feedbacku jako narzędzia do rozwoju i tworzenia rozwiązań, które działają. Forma: warsztat 
   
 • Nowe postrzeganie stresu i trudnych emocji

  Korzystanie z inteligencji i energii emocji członków i członkiń zespołów.  Emocje jako podstawa kreatywności, adekwatnego reagowania, tworzenia dojrzałych i odpowiedzialnych  relacji w zespole i na zewnątrz. 
  Forma: warsztat
   
 • Trening uważności (mindfulness)

  Techniki redukcji stresu i techniki rozwijające uważność. 8-tygodniowy trening uważności “Kurs Życia” w podejściu Mindfulness Based Living Course (rozwijanie uważności, obecności w tu i teraz, wglądu i współczucia poprzez regularne ćwiczenia)
   
 • Warsztaty tworzone według potrzeb zespołu 

 

 

Zapraszam do odważnego kreowania przyszłości! 

 

Mentoring dla firm i organizacji

08 października 2020