Coaching & Treningi Transformacji 
Emilia Ślimko

Większość możliwości dostępnych w tym momencie, jest dla nas niewidocznych. Ograniczają nas mapy, poprzez które widzimy siebie, innych ludzi i rzeczywistość dookoła. To mapy myślowe definiują, co jest możliwe dla nas, a co nie. Dysponujemy niezawodnym “filtrem”, używającym tych map w taki sposób, aby nic się nie zmieniło. Jak zacząć dostrzegać nowe możliwości? Ten “filtr” to tożsamość, ego, osobowość, inaczej zestaw mechanizmów obronnych, preferencji, przyzwyczajeń, ocen, zachowań. To nasze “pudełko”, nasz Box. Box filtruje to, co dociera do Ciebie z zewnątrz i cenzuruje impulsy, które płyną z wnętrza do świata. Możemy się dobierać w zespołach, w paczkach znajomych, w relacjach naszymi Boxami. W firmach czy organizacjach, wykazujących dążenie do ujednolicenia zachowań i poglądów, również wykształca się i jest promowany pewien pożądany Box. 

 

Dopóki nie zobaczysz swojego “pudełka”, najprawdopodobniej pozostaniesz w przeświadczeniu, że to cała/cały Ty. Box to tylko Box. Nie jest dobry ani zły. Służy Twojemu przetrwaniu. Dzięki temu żyjesz.

 

Mniej więcej od 15-tego roku życia nasz osobisty Box jest na tyle ukształtowany, że może przejść z trybu przetrwania do ekspansji. Najczęściej jednak, z braku inicjacji w dorosłość, Box pozostaje w trybie przetrwania. Nadal nas chroni, dosłownie więżąc nas w swoich wąskich celach kontroli i niedopuszczania do zmiany. Jednocześnie często odczuwamy duży dysonans między tym jak działamy i przejawiamy się na zewnątrz, a tym, co tak naprawdę chcemy i jacy tak naprawdę głęboko jesteśmy. 

 

Kiedy zobaczysz swój Box i zadasz sobie pytanie, co jest większe - mój Box czy świat - możesz rozpocząć niezwykłą przygodę. Wyjść w końcu z trybu przetrwania i rozpocząć własną ewolucję w stronę pełniejszego życia. 

 

Mapy myślowe są ważnym aspektem głęboko zakorzenionego światopoglądu i określania tego, co jest możliwe, a co nie. Box wybiera takie mapy, które służą jego celom.

 

Jako dorosła osoba, masz możliwość wziąć odpowiedzialność za swój Box i mapy, jakimi myślisz. Możesz zacząć wybierać z innego miejsca niż przetrwanie. 

 

Nowa mapa emocji jako supermocy, feedbacku jako wskazówek do skutecznego działania, odpowiedzialności widzianej jako przywilej kształtowania nie-zwykłych relacji i rzeczywistości, w której chcesz żyć. 

 

Przyjęcie nowych map i działanie inaczej niż do tej pory, to jest droga do zmiany, do ewolucji, do transformacji.

 

 

 

Nowe możliwości

14 października 2020